+31 511 476 401info@brouwerziel.nl

Kinderfysiotherapie

Home / Specialisaties / Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie wordt bij fysiopraktijk Brouwer & Ziel verzorgt door SKREP kinderfysio.

Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind zich ontwikkelt tot een gezond en evenwichtig mens.

Dat het door te spelen, te sporten en te leren zich de vaardigheden eigen maakt om uit te groeien tot een volwassene die in balans is en zichzelf kan redden in deze wereld. Bij het ene mens gaat dat wat sneller dan bij de andere en meestal gaat het goed zonder professionele hulp. Maar soms is er wel ondersteuning nodig.

Soms wordt bij de geboorte al vastgesteld dat een kind niet probleemloos door het leven zal gaan. Het gaat dan om ernstige aandoeningen, die om een breed pakket aan zorg vragen.

Op zo’n moment wordt een groot aantal deskundigen ingezet om het kind zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden, zodat het zo optimaal mogelijk kan (leren) leven. Een kinderfysiotherapeut maakt meestal ook deel uit van die groep deskundigen.

Daarnaast kan het zijn dat een kind op zich goed functioneert, maar dat de ouders evenals deskundigen,  huisartsen, het consultatiebureau of leerkrachten toch iets signaleren wat een soepele en goede ontwikkeling van het kind in de weg staat. Het kind heeft dan meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. In die gevallen kan ook een kinderfysiotherapeut worden ingeschakeld. Die is immers gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Aanmelden voor kinderfysiotherapie? Dit kan via Brouwer & Ziel hier of we verwijzen u graag naar www.skrepkinderfysio.nl.

Vragen? Wij helpen u graag!